Brunnsta Gård
Italian French German English Swedish Boka Online
    Startsida      Bo på lantgård      Aktiviteter      Konferens & Fest      Gruppresor      Om gården      Kontakta oss
 
 

ALLMÄNT OM BRUNNSTA GÅRD

Lantbruket

Brunnsta Gård är ett aktivt jordbruk som ägs och drivs av oss, Lena Glantz Eriksson och Göran Eriksson.Vi har ekologisk spannmålsodling (KRAV) samt några får. Till gården hör också skog.

Genom vår boende- och besöksverksamhet vill vi erbjuda en möjlighet att njuta av livet på landet och dela med oss av våra erfarenheter när det gäller djur, natur, och ekologisk odling.


Lite historik

Byggnaderna på Brunnsta Gård utgör delar av en gammal radby som enligt bevarade kartor funnits åtminstone sedan 1600-talet. I och omkring byn finns också gravfält, runstenar och hällristningar som vittnar om en ännu äldre historia. Radbyn Brunnsta är en av få bevarade av sitt slag, eftersom nästan alla svenska byar skiftades och husen flyttades ut till enskilda gårdar vid skiftesreformerna. Man kan i Brunnsta än idag se hur husen ligger tätt på rad längs bygatan, med långsmala tomter.

Ett av våra mål här på Brunnsta Gård är att så långt som möjligt försöka bevara bystrukturen och den gamla, mysiga och genuina stämningen som finns här i de äldre gårdshusen. Både när det gäller det inre som det yttre på husen försöker vi skapa en lantlig och hemtrevlig miljö, där gamla detaljer och föremål förenas med vissa moderna bekvämligheter.

Brunnsta Diversehandel var tidigare välkänd i trakten. Handelsboden lades ner så sent som 1973 efter att ha försörjt nästan 4 generationer. Mycket av den gamla inredningen såldes på auktion, tyvärr måste vi säga idag, och finns nu i en av Sigtunas många gamla fina handelsbodar. Diversehandeln stod tom under några år. I samband med att vi 1981 byggde vårt bostadshus fick vi köpa delar av den gamla handlarens gård. I och med detta köp kom butikslokalen i vår ägo och efter några år började vi att sälja våra ägg där. Lanthandeln är numera ett av våra trevliga dubbelrum.

I Brunnsta möts forntid och nutid. När vi nu nått 2000-talet arbetar vi för att driva ett modernt lantbruksföretag som på bästa sätt samspelar med natur och kultur.

Miljöarbete

KRAV-odling

Vår växtodling är KRAV-certifierad vilket innebär att vi inte sprider kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning på våra åkrar. Vi använder heller inte genmodifierat utsäde eller andra konstlade produkter i odlingen. För att göda markerna odlar vi regelbundet gröngödslingsgrödor som binder luftens kväve till marken genom en bakterieprocess.


Maten vi serverar

Maten vi serverar vid frukost och måltider är i så hög grad som möjligt närproducerad och från ekologiska odlingar. Kaffet vi serverar är KRAV- och rättvisemärkt och kommer från det familjeägda rosteriet Lindwalls i Uppsala.

Biologisk mångfald

På gården har vi i många år jobbat med särskilda ”lärkrutor”, dvs platser där sånglärkan i lugn och ro kan föda upp sina ungar utan att störas av odlingsmaskinerna. Vi har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och vi samarbetar biologer vid Hushållningssällskapet för att utveckla arbetssätten för att gynna de hotade fältfåglarna. Vi har skyddszoner mot större vattenförande diken för att minimera näringsläckage till Mälaren. Skyddszonerna utgör också livsmiljöer för fåglar, grodor, fjärilar, rådjur, harar mm. På gården finns en slåtteräng där vi genom årlig slåtter försöker återskapa den hotade ängsfloran. Våra får betar också en åkerholme där bland annat den fridlysta backsippan växer. Den ekologiska odlingen innebär att vi inte sprutar bort skadeinsekter och växtsjukdomar med kemiska bekämpningsmedel. Effekten blir en mångfald av ogräs som visserligen sänker spannmålsskörden men samtidigt ger en biologisk mångfald av vackra åkerogräs – vissa utrotningshotade så som vild riddarsporre – och mat för fåglar, fjärilar mfl. ”Look at the flowers!” Citat från en engelsk gäst när han anländer till torpet Lillbrunnsta och på ena sidan möts av ett ekologiskt vitblommande bönfält med inslag av det gula ogräset åkersenap och på andra sidan ett ljusgrå vajande rågfält blandat med ogräset blåklint.

Sopsortering

Vi sorterar allt gårdens avfall i el-avfall, plast, metall, glas, papper, kartong, komposterbart och brännbart.

Välkomna till Brunnsta Gård!

Foto

 
Trollbacken


Halmpressning


Brunnsta Diversehandel
Brunnsta Diversehandel ca år 1920. Byggnaden benämns idag efter sitt gårdsnamn Sjuören och bortanför denna skymtas Skattgården och Gammelgården.
 
  Brunnsta Gård AB, Brunnstavägen 19, 746 93 Bålsta
        Tel +46 (0)171-523 15, Mob +46 (0)70-88 523 15
              e-post: